Norway Norwegian State Railways

Tìm kiếm Vé từ Na Uy

Quét mã QR, tải xuống Ứng dụng Xmove để xem thêm thông tin cập nhật trực tiếp, hướng dẫn về nhà ga, kế hoạch và ảnh của Na Uy Đường sắt quốc gia Na Uy
apple-store google-store

Hành trình nóng


Các loại tàu

Tìm kiếm Vé từ Na Uy

Quét mã QR, tải xuống Ứng dụng Xmove để xem thêm thông tin cập nhật trực tiếp, hướng dẫn về nhà ga, kế hoạch và ảnh của Na Uy Đường sắt quốc gia Na Uy
apple-store google-store