Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Espanya Mga Tiket sa Tren

I-scan ang QR code, i-download ang Xmove App para makita ang higit pang live na update, gabay sa istasyon, plano at mga larawan ni Pulang Nacional de los Ferrocarriles Españoles
apple-store google-store

Mainit na Paglalakbay


Mga Uri ng Tren

Espanya Mga Tiket sa Tren

I-scan ang QR code, i-download ang Xmove App para makita ang higit pang live na update, gabay sa istasyon, plano at mga larawan ni Pulang Nacional de los Ferrocarriles Españoles
apple-store google-store