Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Tìm kiếm Vé từ Tây Ban Nha

Quét mã QR, tải xuống Ứng dụng Xmove để xem thêm thông tin cập nhật trực tiếp, hướng dẫn về nhà ga, kế hoạch và ảnh của Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
apple-store google-store

Hành trình nóng


Các loại tàu

Tìm kiếm Vé từ Tây Ban Nha

Quét mã QR, tải xuống Ứng dụng Xmove để xem thêm thông tin cập nhật trực tiếp, hướng dẫn về nhà ga, kế hoạch và ảnh của Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
apple-store google-store