BeNe Rail

בלגיה כרטיסי רכבת

סרוק את קוד ה-QR, הורד את אפליקציית Xmove כדי לראות עוד עדכונים חיים, מדריך תחנות, תוכנית ותמונות של רכבת רכבת
apple-store google-store

מסעות חמים


בלגיה כרטיסי רכבת

סרוק את קוד ה-QR, הורד את אפליקציית Xmove כדי לראות עוד עדכונים חיים, מדריך תחנות, תוכנית ותמונות של רכבת רכבת
apple-store google-store